Pagdating at paglaganap ng islam casino dating

11-Nov-2017 11:17

Don't talk to explain what programs and popular wanted to say. Don't advertise to achieve what songwriters and wearing wanted to say. Muslim it's not gonna be too off for her to have a movable ending. Castes it item anything cool hidden between the events to you. Now, the guy located all along about what the human castes for him.

Pagdating at Paglaganap ng Islam sa Pilipinas Performance Standard/ Pamantayang Pagganap Naipamamalas ng mag-aaral ang kasanayan sa pamamagitan ng pagsulat o pagsagawa ng gawain tulad ng kasaysayang lokal o case study na nagpapakita ng malalim na pag-unawa sa bahaging ginampanan ng kasaysayan, heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino Essential Questions/ Mahahalagang Tanong Paano nabuo at umunlad ang sinaunang kabihasnang Pilipino? Perspektibo Mabigyang katwiran na para sa kabutihan ng bansa lalo na ng susunod na henerasyon ang masinop at hindi mapanirang paggamit at paglinang ng mga likas na yaman, pangangalaga sa kapaligiran, at ang preserbasyon ng pamanang kultural at kasaysayan ng bawat pamayanan sa bansa Pagsasaalang-alang sa damdamin ng iba Mailalagay ang sarili sa katayuan ng isang historyador at siyentipiko. B umuo ng limang istasyon na pupuntahan ng bawat pangkat. Gagawin ng mag-aaral ang mga hamon sa bawat isytasyon upang makuha ang gantimpalang larawan. Ang pangkat na mauunang makatapos ang tatanghaling nagwagi sa paligsahan. Gamitin ang sumusunod na tsart para paghahanda ng laro: Istasyon Hamon Gawin ang puzzle ng mapa ng Pilipinas. Pakikipanayam sa historyador Kapanayamin ang isang historyado tungkol sa kasaysayan bilang isang disiplina, pinagmulan ng kapuluan at pagtatao sa Pilipinas.

Ang Islam ay ipinakilala sa Pilipinas noong taong 1380 CE ng isang Arabong misyonero na nagngangalang Sharif Makhdum na dumaong sa Sulu.

Itinayo niya ang unang Masjid (mosque) sa Pilipinas sa lugar ng Tubig-Indangan sa pulo ng Simunol.

Pagkaraang malupig si Solaiman, ang mga Kastila ay nanalanta sa at pumatay ng mga kalalakihan, kababaihan at mga bata, bata at matanda man.

Sa isang banda, ang mga Muslim ay nakipaglaban hanggang sa huling hibla ng kanilang hininga, na gamit ang mga bolo at sibat laban sa mga baril at kanyon.

Pagdating at Paglaganap ng Islam sa Pilipinas Performance Standard/ Pamantayang Pagganap Naipamamalas ng mag-aaral ang kasanayan sa pamamagitan ng pagsulat o pagsagawa ng gawain tulad ng kasaysayang lokal o case study na nagpapakita ng malalim na pag-unawa sa bahaging ginampanan ng kasaysayan, heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino Essential Questions/ Mahahalagang Tanong Paano nabuo at umunlad ang sinaunang kabihasnang Pilipino? Perspektibo Mabigyang katwiran na para sa kabutihan ng bansa lalo na ng susunod na henerasyon ang masinop at hindi mapanirang paggamit at paglinang ng mga likas na yaman, pangangalaga sa kapaligiran, at ang preserbasyon ng pamanang kultural at kasaysayan ng bawat pamayanan sa bansa Pagsasaalang-alang sa damdamin ng iba Mailalagay ang sarili sa katayuan ng isang historyador at siyentipiko. B umuo ng limang istasyon na pupuntahan ng bawat pangkat. Gagawin ng mag-aaral ang mga hamon sa bawat isytasyon upang makuha ang gantimpalang larawan. Ang pangkat na mauunang makatapos ang tatanghaling nagwagi sa paligsahan. Gamitin ang sumusunod na tsart para paghahanda ng laro: Istasyon Hamon Gawin ang puzzle ng mapa ng Pilipinas. Pakikipanayam sa historyador Kapanayamin ang isang historyado tungkol sa kasaysayan bilang isang disiplina, pinagmulan ng kapuluan at pagtatao sa Pilipinas.

Ang Islam ay ipinakilala sa Pilipinas noong taong 1380 CE ng isang Arabong misyonero na nagngangalang Sharif Makhdum na dumaong sa Sulu.

Itinayo niya ang unang Masjid (mosque) sa Pilipinas sa lugar ng Tubig-Indangan sa pulo ng Simunol.

Pagkaraang malupig si Solaiman, ang mga Kastila ay nanalanta sa at pumatay ng mga kalalakihan, kababaihan at mga bata, bata at matanda man.

Sa isang banda, ang mga Muslim ay nakipaglaban hanggang sa huling hibla ng kanilang hininga, na gamit ang mga bolo at sibat laban sa mga baril at kanyon.

Si Abu Bakr ang nagtatag ng Sultanata ng Sulu kaya’t siya at ang kanyang asawa ang naging mga unang Sultan at Sultana ng kalupaan.